• 485
  • 0

On zna da će vaša vera, ako joj se dopusti da raste, sve njegove laži učiniti nedelotvornijima.

Kad stanete pred Boga i kažete: “Ne treba mi više ništa od ovoga sveta, hoću samo Isusa“, sotona to zna. On to ne zna samo iz vaših reči, već i iz vaših dela, jer se više ne radi o običnoj izjavi, nego o načinu življenja.

Ako zaista mislite onako kako molite, onda pripazite, jer će on odmah krenuti u napad na vas. Nasrtaće na vas za vreme vaše molitve i lebdeti nad vama na poslu i reći svojim demonskim pomagačima: “Dajte mu ovu laž… a sad mu dajte onu drugu…“

Biografije mnogih ljudi koji imaju jaku veru u Boga, svi oni priznaju da ih je sotona svojim lažima pokušao uništiti u njihovim najproduktivnijim, najposvećenijim trenucima.

Evo nekoliko najčešćih sotoninih laži:

“Nemaš nikakvog duhovnog napretka!“

Jedan glas vam šapuće: “Bez obzira na svu tvoju veru u Boga, bez obzira na sva samoodricanja, služenja i propovedanja do sada, nimalo nisi napredovao u svom koraku sa Isusom. Još si grešan, tvrdoglav i pun sebe.

Dragi moj, tebi je bilo toliko dato, a ti, koliko si se promenio? Nećeš duhovno napredovati makar živio dvesta godina! S tobom nešto ne valja… Drugi napreduju, rastu, čak te i pretiču. A ti? Pogledaj  samo kako si pokvaren, kako si dvoličan!

Koliko puta vam je sotona pričao takve laži? Kao prvo, mi svoj duhovni rast ne upoređujemo sa rastom drugih ljudi. A drugo, sotona sigurno nije merodavan za ocenjivanje duhovnog napretka. On vam zapravo ne bi došao sa lažima da biste napredovali!

“Preslab si za duhovni boj!“

Sotona vam kaže: “Ovaj duhovni boj je previše žestok za tebe. Iscrpljen si, istrošen, umoran. Nemaš više snage za borbu!“ Svakog budnog trenutka on govori: “Istrošen si… iscrpljen… umoran, na kraju snage … pusti sve… baš te briga … polako, kuda si navalio … umoran … umoran… umoran.“

“Bog više nije s tobom – uvredio si ga i napustio te!“

Sotona šapće: ‘‘Bog te verovatno još uvek ljubi, samo ovaj put nije s tobom! U tebi nešto postoji, nešto nevidljivo i tebi nepoznato. Zato Bog sad nije uz tebe i ne može te blagosloviti.“

Sotona će vas udarati i rečju koju će izvaditi iz konteksta. Reći će: “Nije li Bog napustio Izraela kad je sagrešio? Odrezao ih je i napustio! Tvoja sadašnja suša – svakodnevne borbe sa izazovima – dokaz su da Bog nije sa tobom? Duh Sveti te je napustio!“

Ako tražite Gospoda, On je sa vama bez obzira kakve vam laži sotona šapuće, kako se sada osećate ili kakve su okolnosti.

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *