• 430
  • 0

Iako su ljudi izumevali svakakve korisne i lepe stvari, isto tako nalazili su sve više načina da otkažu poslušnost Bogu i naškode jedan drugome.

Bog je znao da nikako neće moći da navede ljude da ga opet zavole i budu dobri. Nisu hteli ni da čuju o njemu! Sve što je bilo pokvareno i rđavo moralo se istrebiti. Sve se moralo početi iznova.

No Bog nađe jednog čoveka koji ga je voleo i služio mu i koji je činio dobro svojoj porodici i svima drugim ljudima. Taj čovek zvao se Noje.

Jednog dana Bog reče Noju šta će učiniti.

Moram stati na kraj svakom nevaljalstvu “ reče Bog. “ Ljudi pokvariše moj svet svojim zlim i okrutnim delima. Poslaću potop koji će sve uništiti. Ali ti i tvoja porodica bićete spaseni. Počni da gradiš veliku lađu.

I Bog dade Noju nacrt i mere za golemu lađu koja će moći da izdrži veliki potop. Morala se napraviti od jakog drveta i zatopiti smolom spolja i iznutra.

Lađa je imala da bude dovoljno velika da primi Noja, njegovu ženu i tri sina sa njihovim ženama. U njoj je trebalo izgraditi pregratke za parove od svih životinja i ptica da bi se i one spasile od potopa.

Noje učini sve kako mu Bog zapovedi. Dugo skupljaše svu potrebnu građu za tako golem brod. Prolaznici se podsmevahu Noju zbog toga što je radio. On ih pak ne prekidajući posao upozoravaše na potop koji će doći i nagovaraše da prestanu činiti zlo i da slušaju Boga. Ali niko ne obrati pažnju na to što govoraše Noje.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *