• 590
  • 0

On podiže pogled i ugleda lepu devojku gde hoda prema studencu sa praznim krčagom na ramenu. Dok je zahvatala vodu, sluga pohita k njoj.

Daj mi da se napijem iz tvoga krčaga „, zamoli je. Ona odmah nagnu krčag i dade mu da pije. Onda devojka ugleda kamile. 

Hoćeš li da napojim i tvoje kamile? “ upita, pa izruči krčag u pojilo, i opet zahvati vode na studencu i izli u pojilo, sve dok ga ne napuni.

Sluga se silno obradova. Molitva mu beše uslišena. 

Kako se zoveš? “ upita devojku.

Rebeka „, odgovori ona, “ Nahorova praunuka„.

A sluga je znao da je Nahor Avramov rođeni brat! Bog je bio tako dobar prema njemu i doveo do gospodareve rodbine. On dohvati zlatne grivne i narukvice te njima ukrasi Rebekino čelo i ruke.

Rebeka povede slugu svojoj kući gde on ispriča svoju priču celoj porodici. Rebekin otac i brat složiše se da se ona uda za Isaka – očito je bilo da Bog tako hoće.

Ujutru sluga požele da odmah krene na put. Ne htede da ostane ni dana duže i kraj sveg uverenja Rebekine rodbine.

Onda se sva rodbina, uz mnogo suza i poljubaca oprosti s Rebekom. A ona se radovala što će njena dadilja poći sa njom na dugo putovanje u susret mužu koga još ne beše videla.

Kad se približivaše kraju puta, Rebeka se osvrnu i ugleda nekog čoveka gde ide preko polja. U istom času i on ugleda kamile. Rebeka hitro skoči sa svoje kamile.

Ko je onaj čovek? “ upita slugu.

To je moj gospodar Isak„, odgovori ovaj.

Istog časa kad se s njom susrete, Isak zavole Rebeku i oženi se njome.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *