• 350
  • 0

Prenosimo vam iskustvo Branka Radunkovića koje nas upućuje na preispitivanje sopstvenog života i vere. Rođen sa hendikepom koji je opterećivao više druge nego njega samog, verom u Gospoda prijanjao je gotovo svakom poslu i tako dokazivao da, samo ako želi, čovek ne mora biti na margini, ma o čemu se radilo.

Njegova mentalna snaga nadjačala je surovu realnost u kojoj se našao. Međutim, pripadnost i privrženost Gospodu, vodio ga je duhovnim prostranstvom na kome su se uvek jasno uočavali njegova vera, ljubav i nada.

Da nedužimo više, i onako je ovo je čika Brankova priča:
{youtube}KojoTEMn1t0{/youtube}

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *