• 609
  • 0

Istraživanje o zdravlju amiške dece

Švajcarski naučnik Mark Holbrejhm koji je istraživao zdravlje amiške dece kaže: „Zaključak je da je stopa savremenih oboljenja veoma, veoma niska kod amiške dece. Zaista, kao da postoji nešto što štiti amišku decu, a šta je to i dalje ostaje nejasno.“

Istraživači su upoređivali decu odraslu u relativno zdravim, ruralnim sredinama i došli su do zaključka da su amiška deca zdravija od dece odrasle na evropskim farmama. Štaviše, u poslednjih 20 godina zabeleženo je svega nekoliko amiške dece koja su bila alergična na nešto.

Inače, amiške porodice, od kojih mnoge vuku korene upravo iz Švajcarske, žive u prirodi, daleko od gradova, hrane se organski gajenom hranom, i veoma su religiozne.

Savremene bolesti gotovo nepoznate

Inače, još ranije je pisano o odličnom mentalnom zdravlju Amiša i činjenici da u ovoj zajednici jednostavno ne postoji autizam – što svakako nije samo puka slučajnost. Naime, konvencionalna medicina je često zbunjena time što Amiši nemaju iskustva s autizmom, ili bilo kojom drugom poteškoćom s učenjem koje predstavljaju pošast današnjeg tehnološkog društva.

Oni žive u društvu koje se, prema shvatanjima prosečnih Amerikanaca, koji imaju problema sa gojaznošću, dijabetesom, srčanim bolestima, autizmom, i koje je zahvatila moralna kataklizma, vodi staromodnim idealima. Amiška ishrana se sastoji od organske hrane, svežih, lokalno uzgajanih proizvoda, a što je veoma bitno, oni se ne vakcinišu. Uprkos činjenici da farmaceutska industrija ulaže veliki novac u kampanju za vakcinaciju i upotrebu veštačkih lekova, bolesti srca, rak i dijabetes su gotovo nepoznati u amiškim selima.

Zdrava hrana, bez vakcina i velika inteligencija

Hrana koju amiši jedu su organski proizvodi starih sorti uzgajani isključivo na organskom đubrivu i ove zajednice se nikada nisu susrele sa GMO-hranom. U dosadašnjem istraživanju zdravlja Amiša registrovano je samo tri slučaja autizma kod njihove dece. Od tih troje, za dvoje je jasno dokazano da su bila vakcinisana.

Prvi slučaj je bilo kinesko dete koje je primilo nekoliko vakcina pre nego što je usvojeno od strane porodice Amiša. Drugi je bio redak slučaj u porodici Amiša da podlegnu propagandi i medicinskom pritisku za vakcinisanje svog deteta. Pojedini „naučnici“ tvrde da Amiši očigledno imaju poseban super-gen koji ih čini imunim na brojne bolesti savremenog doba.

Takođe, još jedna karakteristika Amiša, a koja je malo poznata, jeste da su oni inteligentniji, s izuzetno naprednom veštinom pisanja koja je na fakultetskom nivou, iako mnogi od njih nikada nisu studirali.

Bog čuva Amiše

Iako je i sam Mark Holbrejhm priznao da postoji nešto što štiti Amiše, ipak je napomenuo da to i dalje ostaje nejasno. Holbrejhm, kao i većina današnjih naučnika isključjuje mogućnost delovanja Boga, s obzirom da savremena nauka negira Njegovo postojanje. Kada bi u svoja istraživanja o dobrom zdravlju Amiša uključili i mogućnost da postoji Bog, opisan u Bibliji, tada bi naučnici mogli da pronađu to „nešto“.

Poznato je da su Amiši veoma religiozni i da su u njihovom sistemu vrednosti jaka porodica i biblijski moral noseći stubovi. Bog za Amiše nije puka sociološka kategorija, kao za većinu savremenog sveta, već svemogući Tvorac koji utiče na živote ljudi i procese u prirodi, i onaj koji štiti svoju decu.

Upravo taj Tvorac je obećao (2. Mojsijeva 15:26): „Ako budete dobro slušali glas Gospoda, svog Boga, i ako budete radili ono što je ispravno u njegovim očima i ako budete slušali njegove zapovesti i držali se svih njegovih propisa, neću pustiti na vas nijednu bolest.”

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *