• 494
  • 0

Kada dete odvedete kod pedijatra, on prvo izvrši pregled, ali pregled koji je najčešće površan, ne naročito detaljan; zatim kaže da treba da se urade neki testovi i rendgen; onda postavlja dijagnozu i na osnovu toga određuje terapiju, koja neretko pod – razumeva uzimanje lekova; ponekad vam kaže da dete mora os tati u bolnici određeno vreme.

Dok tako rade, lekari vam skoro ništa ne objašnjavaju, ne pitaju vas za odobrenje, obično vam ne kažu koji su potencijalni rizici i neželjeni efekti prepisane terapije, niti vam kažu koliko će to sve da vas košta. A kada se sve završi, od vas se očekuje da platite lečenje, čak i ako je dijagnoza bila pogrešna, ako terapija nije bila uspešna, ili ako vam je dete i dalje bolesno. Najkraće rečeno, lekari ne odgovaraju pacijentima ni za šta što urade.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *