• 523
  • 0

Spoljašnji pritisci sa kojima se suočavamo (zvani stresori) veoma različiti od naših unutrašnjih reakcija na te stresore. Sa neodgovarajućim mehanizmima za savladavanje, stresori uzimaju danak našoj fizičkoj i mentalnoj dobrobiti.


Utvrđeno je da uobičajena hrana za doručak, ovsena kaša, snižava krvni pritisak.

U jednom istraživanju, 850 ljudi je svrstano u kategorije na osnovu količine ovsene kaše koju su
koristili. Osobe koje su koristile jednu činiju dnevno imale su niži krvni pritisak i niži holesterol.
Efekat je bio nezavisan od starosti, težine i unosa natrijuma, kalijuma i alkohola. Zaključak je da osobe koje pokušavaju da kontrolišu svoj krvni pritisak na prirodan način mogu da ostvare neočekivane koristi od ishrane činijom ovsene kaše svakog dana. Prema tome, ovsena kaša donosi dvostruku korist za srce. Informacija o krvnom pritisku obezbeđuje dodatnu potporu za korišćenje ove višestruko korisne žitarice.


Najbolji lek protiv stresa je fizička aktivnost, vežbanje koje aktivira srce i pluća značajno snižava krvni pritisak kod pacijenata sa hipertenzijom.

U jednom istraživanju, 18 osoba koje su se malo kretale i koje su imale povišeni krvni pritisak završile su 16-onedeljni program vežbanja. Tokom programa su vozili sobni bicikl tri dana sedmično oko 45 minuta dnevno. Vežbali su umerenim intenzitetom (60 do 80 procenata od svoje predviđene maksimalne stope srčanog rada). Posle četvoromesečnog programa, prosečni sistolni krvni pritisak se snizio 7 mm, a prosečni dijastolni pritisak 5 mm. Program vežbanja je takođe pomogao sprečavanju da njihov krvni pritisak poraste na preveliki nivo tokom vežbanja. Njihov prosečni sistolni krvni pritisak pri vežbanju je bio 19 mm niži, a dijastolni 10 mm niži nego pre uvođenja programa vežbanja.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *