• 802
  • 0

Pored vitalnog značaja osvetljenja, sledi druga stavka, ne manje bitna: grejanje.

Pre svega morate biti svesni potreba za određeni akvarijum. Vodene životinje i biljke u tropskim krajevima žive u toplim vodama u kojima temperatura retko varira u toku godine. Tropski akvarijumi zbog toga moraju da budu zagrejani, sa stalnom temperaturom od oko 25-26°C ili čak 27°C kada je u pitanju morska voda.

Ove temperature se mogu održavati sa vodootpornim električnim grejačem koji je povezan za podesiv termostat koji se isključuje čim dostigne željenu temperaturu. Kada se voda ohladi za jedan stepen i više, termostat se ponovo uključuje i dostiže podešenu temperaturu. Klasični termostati za akvarijume dozvoljavaju da se regulišu temperature sa određenom preciznošću (0.5°C gore-dole). Dostupni su i još precizniji električni termostati. Oni reaguju na varijacije od 0.1°C, ali su nažalost i mnogo skuplji.

Oprema za grejanje

Kada ustanovite potrebe, sledeći korak bi bio da izaberete opremu za grejanje. Mogu se nabaviti posebni elementi, pričvršćeni za termostat, ali oni nemaju mogućnost za višestruke električne konekcije i sakrivanje kablova.Druga opcija je grejač-termostat, odnosno kombinacija termostata i grejača – koji je potpuno vodootporan i potopljiv.

Ovaj sistem je postao neverevatno popularan budući da je jednostavan za upotrebu. Konačno, manje uobičajen tip grejućeg rešenja se sastoji od kabla koji greje i koji je postavljen ispod fleksibilne lampe, smeštene na dnu akvarijuma. Međutim, neki akvaristi smatraju da lociranje grejućeg tela na dnu akvarijuma uništava korenje biljaka. Osim toga, postoji opasnost da se kabal delimično otkrije, dok životinje kopaju po dnu.

Grejanje za početnike

Grejač-termostat je najpraktičnija solucija za početnike. Uverite se da ste izabrali model na kome se jasno mogu pročitati temperature. Obično imaju malo svetlo koje ukazuje kada se zagreva. Jačina zavisi od količine vode u akvarijumu: izračunato oko 1 W/litar, što znači da akvarijum od 100 litara zahteva grejač-termostat od 100 W. 

Nivo zagrevanja

Sobna temperatura – u trpezariji ili spavaćoj sobi – je retko kad ispod 17°C. Ukoliko imate akvarijum, grejanje mora da bude prilično jako kako bi podiglo ovu sobnu temperaturu, koja će biti ista i u nezagrejanom akvarijumu, na neku od oko 25-26°C.Nivo od 1 W/litar je obično dovoljan da obezbedi ovakav porast temperature. Zbog toga, akvarijum od 100 litara će zahtevati 100 W, što će biti dovoljno i za akvarijum od 150 litara.

U nenaseljenim, i obično neugrejanim mestima, poput garaže, podruma, potkrovlja, akvarijumu će možda biti potrebno i 2 W/litar, ali retko i više od toga. Postoji dovoljno rasprostranjen opseg opreme za grejanje i nivoa jačine grejanja koji su u stanju da pokriju sve potrebe za akvarijume do 500 litara (25, 50, 75, 100, 150, 200, i 500 W). Za sve iznad toga je jeftinije i lakše zagrejavanje cele prostorije (u slučaju klubova i javnih akvarijuma) nego pojedinačno grejanje akvarijuma.

Postavljanje opreme za grejanje u akvarijum

Bitno je da toplota koju grejač ispušta bude raspoređena po celom akvarijumu, kako bi temperatura bila podjednaka u svim delovima. Zbog toga postavite grejač-termostat u virovito mesto kako bi omogućili da se temperatura podjednakom jačinom širi po akvarijumu. Na taj način ćete sprečiti da pojedina mesta budu toplija od drugih.

Druga mogućnost je da podelite ukupnu jačinu toplote – odnosno da postavite dva toplotna izvora od 100 W umesto jednog od 200 W, mada ovo uključuje i više kablova koje morate sakriti, izvan i unutar akvarijuma. Termometar mora da bude dalje od izvora toplote, kako bi se izbegao direktan uticaj.

Mogući problemi

Ponekad staklo koje štiti grejuću aparaturu, može da se razbije, posebno kada nosite akvarijum, nakon čega se mora ukloniti. Međutim, pre nego što stavite ruku u akvarijum, jako je bitno da isključite sistem za grejanje, jer postoji rizik, doduše minimalan, da dođe do električnog šoka – voda, posebno slana, je odličan prvovodnik struje. Grejuće žice se mogu pokidati, što znači da će voda prestati da se greje i da će uzrokovati njeno zahlađivanje.

U ovom slučaju, pojaviće se crni talog na grejaču, ili na grejaču-termostatu. Još jedan čest problem je blokiranje termostata u poziciji grejanja: metalna traka „održava“ kontakt, grejanje se nastavlja, a nakon nekoliko sati temperatura akvarijuma može da poraste do 30°C. Ovo može da se desi i sa termostatima koji su dobro korišćeni, iako problem može da se izbegne uz drugi termostat, umetnutim kao mera bezbednosti između prvog termostata i mrežnog napajanja.

Ako ste u nedoumici, konsultujte se sa kvalifikovanim električarem koji ima iskustva u radu sa domaćim akvarijumima ili pitajte za savet lokalnog dobavljača.

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *