• 611
  • 0

Njihovi ciljevi su brojni, vezuju se uz pojam ekologije u širem smislu, a primenjuju se u raznorodnim delatnostima poput poljoprivrede, arhitekture, dizajna, energetike, bankarskog sistema itd. No, bez obzira na to znate li već nešto o permakulturi ili ne, ovde ćete se upoznati sa udruženjem koje svoja znanja primenjuje u praksi. Odgovore na nekoliko aktuelnih pitanja dali su nam sadašnji predsednik udruženja, Radovan Božović i prethodni predsednik, Zvonko Oršolić.

Ko čini vaše udruženje?

Grupa zaljubljenika u permakulturu i način života koji je usklađen sa prirodom. Članovi dolaze iz raznih sfera života i može se reći da negujemo veliku raznolikost među članovima.

Permakultura važi za prilično širok pojam, koja je Vaša definicija?

Svakako postoji više definicija permakulture. Jedna koja se nama posebno sviđa je da je permakultura revolucija prerušena u baštovanstvo.

Kakvo je, po Vašem mišljenju, stanje u Srbiji, sa stanovišta permakulture?

Permakultura je u Srbiji relativno nov koncept, mali je broj ljudi koji se duže vreme interesuju za permakulturu ili su aktivni na tom polju. I pored toga u poslednjih nekoliko godina broj ljudi koji su aktivni u permakulturi i srodnim projektima raste. Trenutno se u Srbiji dešava nekoliko veoma ozbiljnih projekata za koje se iskreno nadamo da će zaživeti u skoroj budućnosti, i jednog dana služiti kao model svima koji žele da se bave permakulturom.

Koje su, po Vama, najveće dobrobiti bavljenja permakulturom?

Permakultura je sveobuhvatna koncepcija koja se bavi svim ljudskim potrebama počev od hrane i stanovanja, pa sve do društvenih odnosa i potreba. Pre svega permakultura je način razmišljanja, način kako da pristupimo problemima, da sagledamo celokupnu sliku.

Jedan od osnovnih principa permakulture jeste briga za ljude, samim tim i buduće generacije, ali na takav način da ne ugrozimo sredinu u kojoj živimo.

Koji su kriterijumi da se postane aktivan član vašeg udruženja?

Članstvo u udruženju je dobrovoljno. Svako ko ima želju da se učlani u udruženje može to i da učini. Jedini uslov je da prihvata statut udruženja i da ima iskrenu želju da sazna nešto više o permakulturi.

Jedan od projekata kojima se bavite jeste izgradnja eko-sela. Možete li reći nešto više o tome?

Eko selo možemo definisati kao ljudsku naseobinu koja je svesno dizajnirana tako da zadovolji ljudske potrebe na način koji je usklađen sa sredinom u kojoj se nalazi. Trenutno u Srbiji postoji nekoliko projekata koji su u fazi razvoja. Više o ekoselima u Srbiji nekom drugom prilikom kada budemo imali potpuno oblikovane naseobine.

Izvor: 
http://www.zdravasrbija.com/

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *