• 505
  • 0

U ovu baštensku leju može se saditi rasad, tako što se rukama razmakne slama, oštrim predmetom probije karton na dnu rupe u slami, stavi biljka i oko nje se doda malo zemlje ili se samo primakne malč, a nakon presadnje može se i zaliti kao i inače. Osim rasada, u ovoj gredici će i krompir dobro uspevati.

Đubrivo se stavlja na travu koja se može pre toga pokositi, ali ne mora. Zatim se đubrivo razgrablja po tlu. Tamo gde je planirano pokrivanje kartonom i formiranje gredice.

Kolica? Pa, karton je najpre potrebno dobro namočiti, jer će tako biti teži i „amorfniji“, pa će se dobro prilepiti za tlo. Ako se karton ne namoči, presušiće se (čak i ispod malča), podići i iskriviti, pa tlo više neće biti optimalno vlažno i pokriveno, Osim toga, suvi karton ispod kog ima praznog prostora predivna je niša za puževe golaće, a to valja izbeći.

Mokri karton polaže se na tlo, još malo pritisne rukom ako je potrebno. Polaganje kartona je gotovo. Ispod jabuke gde će đubrivo i vlaga goditi i jabuci i povrtnicama. Nakon polaganja, karton se malčira. Ovaj put slamom.

Malč od slame oko 30-40 cm debeo polaže se tako da pokriva ivice kartona i prelazi ih za nekih 10-15 cm. Karton je položen u dva sloja, tako da nema rupa.

Polaganje malča dovršeno, treba još samo. Dobro zaliti slamu vodom, jer slama je lagana i jači vetar je može oduvati. U ovu baštensku leju može se saditi rasad, tako što se rukama razmakne slama, oštrim predmetom probije karton na dnu rupe u slami, stavi biljka i oko nje se doda malo zemlje ili se samo primakne malč, a nakon presadnje može se i zaliti kao i inače. Osim rasada, u ovoj gredici će i krompir dobro uspevati.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *