• 298
  • 0

Životinjama u organskoj proizvodnji moraju da se obezbede uslovi na farmi koji teže ka postizanju maksimalne otpornosti životinja od bolesti kao i sprečavanju pojave infekcija, jer je cilj organske proizvodnje u stočarstvu da se gaje zdrave i otporne životinje, koje će biti garancija za dobijanje kvalitetnih organskih proizvoda za ljudsku ishranu.

Ukoliko, uprkos svim preduzetim preventivnim merama ipak dođe do pojave bolesti, cilj mora da bude pronalaženje uzroka i sprečavanje budućih izbijanja bolesti promenom prakse upravljanja.

U odgajivanju treba sprovoditi selekciju ka stvaranju otpornih rasa ili sojeva životinja na razne bolesti i zaÅ”titu od infekcija. Održavanje i higijena u objektima u kojima su smeÅ”tene životinje mora biti redovna tj. svakodnevna obaveza odgajivača, radi sprečavanja raznih oboljenja i zaraza. To se postiže redovnim pranjem, čiŔćenjem i dezinfekcijom objekta, kao i opreme za ishranu, napajanje, mužu.

Farme u organskoj proizvodnji moraju da obezbede veterinare koji uspeŔno mogu da se posvete zdravstvenim potrebama životinja u organskoj proizvodnji. Po pravilu veterinari treba dobro da poznaju fitoterapiju. Tamo gde se lekovi sintetičkog porekla koriste period karence treba da bude najmanje dvostruko duži od zakonom propisanog perioda. Kada je reč o vakcinama one mogu da se koriste samo u slučajevima kada se unapred zna da se bolest o kojoj je reč ne može suzbiti nikakvim tehnikama upravljanja u organskoj proizvodnji.

Veterinar na farmi ne može samoinicijativno da vakciniÅ”e životinje, dok prethodno ne dobije ovlaŔćenje organizacije, koja izdaje sertifikat za organsku proizvodnju. Na farmi je veterinar u obavezi da formira besprekornu evidenciju tj. da uvede zdravstveni karton za svako grlo. U zdravstvenom kartonu mora da se posebno evidentira da li je životinja lečena i na konvecionalan način, sa kojim lekovima i od koje bolesti. Znači da sve lečene životinje moraju biti jasno identifikovane.

Pored koriŔćenja lekova i preduzetih veterinarskih tretmana lečenja, veterinar mora u karton da navede od koje fabrike potiče lek, naziv i marku koriŔćenog leka ili lekova. Na osnovu evidencije veterinara na farmi, organizacija koja izdaje sertifikat, odrediće za svaku farmu, pojedinačno, minimalne potrebe primene lekova sintetičkog porekla.

Međutim zvanični inspektor ni u kojem slučaju neće i ne može odobriti da se na organskoj farmi koriste sintetička sredstva za podsticanje rasta životinja, sredstva za podsticanje proizvodnje (mleka, mesa), kao i koriŔćenje raznih vrsta hormona za druge proizvodne potrebe.

Dodaj komentar

VaÅ”a e-mail adresa neće biti nigdje objavljena. Obavezna polja su označena sa *