• 626
  • 0

Kasnije je dodao: „I dvoje njih bit će jedno telo? Tako više nisu dvoje, nego jedno telo. Što Bog sastavi, čovek neka ne rastavlja.“ Ono što možemo da ovde primetimo je da iako je pod Starim Savezom Mojsije dozvolio razvod, kao što su fariseji naglasili u Mateju 19,7, to je bila samo privremena odredba. Isus je rekao da se trebamo vratiti na početak ako želimo poznati koja je Božija savršena volja. Tako kaže u 4. stihu „od početka“. Dakle, ako želimo razumeti koja je Božija volja za čoveka i ženu, moramo se vratiti u Knjigu Postanka 2. Otuda je Isus citirao ovde u petom stihu: „Stoga će čovek ostaviti oca i majku da prione uz svoju ženu; i dvoje njih bit će jedno telo“.

Dakle, On kaže da nema govora o razvodu. Nažalost, čak i među hršćanima koji bi trebali biti svetlo sveta, mnogi brakovi nisu srećni! Oni nisu razvedeni u smislu da žive u odvojenim kućama, ali postoji razvod u duhu. Iako nisu fizički razvedeni, razvedeni su u duhu. Možete dvadeset godina boraviti u istoj kući, a ipak živeti kao dvoje usamljena pojedinca i tada ne ispunjavate Božiju svrhu za vaš brak, zato što je Božiji cilj za brak da dvoje postanu jedno. To je Božiji plan – dvoje trebaju postati jedno. I mi trebamo vidjeti zašto dvoje ne postaju jedno.

Ako se vratimo na početak, u Knjizi Postanka 2 čitamo da nije bio Adam taj koji je prišao Bogu i rekao: „Gospode, osećam se usamljen. Možeš li mi, molim te, dati ženu?“ Zar nije interesantno da je Bog taj koji je rekao (stih 18) kada je pogledao čoveka: „Nije dobro da čovek bude sam: načinit ću mu pomoć kao što je on.“

E sada, zašto Bog nije stvorio Adama i Evu spontano u isto vreme? On je to vrlo lako mogao uraditi. Zapisano je da je od praha zemlje stvorio Adama. Isto tako je mogao stvoriti i Evu i udahnuti im oboje dah života, tako da bi, čim im se otvore oči, videli jedan drugoga. Zašto je On prvo stvorio Adama posebno, a kasnije ga stavio da spava i od njegovog rebra stvorio ženu? Postoji razlog! Postoji nešto duhovno što je Bog pokušavao da kaže i Adamu i Evi, što je tajna kako dvoje mogu postati jedno. I šta je to bilo?

Kada je Bog stvorio Adama i kada su se njegove oči otvorile, on je iznenada dobio život. Ko je bila prva osoba koju je on vidio? Znate odgovor, Bog! On je sreo Boga, pričao je sa Bogom. Nije imao ženu! Tada su bili samo on i Bog. Mnogo kasnije je dobio ženu. Dakle, što je Bog time pokušavao naučiti Adama? Pokušavao ga je naučiti jednu jednostavnu lekciju: „Ja uvek moram biti prvi u tvom životu. Pre nego što vidiš ženu, moraš videti mene! Mene moraš više vrednovati nego ženu!“ Zato je Bog stvorio Adama posebno i zato je imao zajednicu sa njim pre nego što je žena uopšte postojala.

Šta možemo iz ovoga naučiti? Kroz celi svoj život, iako si u braku 50 ili 75 godina, Bog uvek mora biti prvi, svaki dan! Mnogi ljudi počinju prvo sa svojim ženama, ako su međusobno zaljubljeni (opsednuti). U nekim slučajevima, roditelji su prvi. Ali, o tome ćemo kasnije.

Bog je pustio san na Adama. U 21. stihu piše da je Bog pustio tvrd san tako da se Adam čak nije mogao probuditi, i Bog je uzeo jedno njegovo rebro (Post 2,21), popunio ga mesom i stvorio ženu od tog rebra. E sada, kada je Bog stvorio ženu od tog rebra, kada je udahnuo Evi dah životni i kada su se njene oči otvorile, koga je ona prvo videla? Ne Adama! Ona nije ni znala da Adam postoji. Eva je mislila da je ona jedino stvoreno ljudsko biće. Nije znala ništa o Adamu. Njene oči su se otvorile i ona je videla Boga. Isto kao kada je Adam bio stvoren. Adam je spavao tamo negde u vrtu. On nije znao ništa o njenom postojanju, kao što ni ona nije znala ništa o njegovom postojanju. Ona je srela Boga i Bog je bio prva osoba sa kojom je ona razgovarala. Tek mnogo kasnije Bog je nju doveo pred Adama.

Dakle, šta je Bog pokušavao naučiti Evu? Istu lekciju koju je pokušavao naučiti Adama: „Ja moram biti prvi u tvom životu. Prvo moraš imati zajednicu sa mnom, prie zajednice sa mužem.“

Da li sada razumeš Božji plan za odličan brak? Adam je trebao imati zajednicu sa Bogom pre nego što bi imao zajednicu sa Evom. Eva je trebala imati zajednicu sa Bogom pre nego što bi imala zajednicu sa Adamom. To je sve tu zapisano. Od početka! Bog je tako nameravao i kada je sâm Bog između muža i žene, i kada svaka osoba u braku, svaki partner, traži da stavi Boga na prvo mesto u svom ličnom životu, da li znate što će se desiti? Oni će biti spojeni! Bog je najveća sila spajanja u univerzumu! Kada On spoji dve osobe, nemoguće je da ih bilo ko razdvoji. Ni sotona, ni demoni, ni celi svet. Niti okolnosti, niti siromaštvo, pa čak ni smrt – kada Bog spoji dve osobe. A, ako Bog nije tu da spoji dve osobe, tada su ljudi spojeni drugim silama, a te druge sile nisu toliko jake.

Kada je Bog između muža i žene, On će vas spojiti na takav način da vas nitko neće razdvojiti, ali morate biti jako oprezni da se između svakoga od vas, između muža i žene, ili žene i muža, ne pojavi ništa drugo osim Boga.

Koja je sila spajanja u mnogim brakovima? Kod mladih ljudi to je često dobar izgled. Dečko „voli“ devojku zato što je lepa, ali dobar izgled nije dovoljno jak da održi brak pedeset godina. Pogledajte sve te brakove gde se mladići žene sa devojkama samo zbog njihove lepote – posle tri meseca oni se svađaju. Lepota ne može održati brak. E sada, mi nismo protiv lepote, pokušaj svim sredstvima naći lepu osobu, ali to nije glavni faktor. Lepota nikada neće održati brak.

Zbog čega mnoge devojke odabiraju mladiće? Zbog dobrog posla, dobre familije, mnogo novca. Mislite li da će to sačuvati brak? Nikada! Neki mladići žene devojke zbog velikog miraza. To nikada neće sačuvati brak. To je nemoguće. Način na koji je Bog to uradio u početku jeste način na koji on i sada održava brak – kada je Gospod prvi i kada svaka osoba ima odnos sa Bogom koji je veći od njihovog međusobnog odnosa. Drugim rečima, ako si ti muž, ne smeš tražiti da budeš prvi u osećajima svoje žene. Gospod mora biti prvi u njenim osećajima! Ako si žena, Gospod mora biti prvi u osećajima tvog muža! Ti moraš biti druga. I oni koji Gospoda stavljaju na prvo mesto i hodaju u svetlu, Biblija kaže u 1 Iv 1,7 „Ako u svetlosti hodimo, kao što je on u svetlosti, imamo zajedništvo jedni s drugima“ i tada su dve osobe spojene.

E sada, koje su to stvari koje se mogu naći između muža i žene? Mogu biti roditelji. Kaže u Post 2,24 da čovek treba ostaviti svog oca i majku i da prione svojoj ženi. Samo tada mogu biti jedno telo! Primietite kako tu kaže da prvo trebaš ostaviti nešto i onda možeš prionuti. Ako pokušaš prionuti bez ostavljanja, nikada nećete postati jedno. Zar nije zadivljujuće da je to jedina zapovest koja nam je data pre nego što je na svet došao greh? „Ostavi svog oca i majku.“

Želimo upitati vas koji ste u braku, da li ste ostavili svog oca i majku? Ne mislim fizički. Svim sredstvima ih pazite i brinite se za njih dok ne umru. Trebamo to raditi. Trebamo poštovati svoje roditelje, ali nemojte dozvoliti da oni budu središte vašeg bračnog života. Morate ih ostaviti emocionalno. Oni su vas odgajali toliko mnogo godina i to je dobro, ali sada kada ste vi u braku, trebate ih ostaviti.

I pošto mnogo muževa nije ostavilo tu emocionalnu privrženost za svoje roditelje, postoji zbrka u njihovom braku. Mnogo žena nije ostavilo tu emocionalnu privrženost za svoje roditelje i zato nisu ujedinjene sa svojim muževima. To je tragedija! Gospod nije prvi, a roditelji su između i kontrolišu njihov život.

Ponekad to može biti i posao. Možda je posao ono što ti je jako važno u životu, ali, sve osim Boga…to može biti novac i možeš biti okupiran raznim stvarima, možda su tvoja deca došla između tebe i tvog supružnika. To se često dešava u Indiji, ali to nikada ne bi trebalo biti.

Koji je odgovor za sretan brak? Evo pravog odgovora: stavi Gospoda na prvo mesto! Prosudi sebe i naći ćeš tu spojivu silu između sebe i svog bračnog partnera koju nitko neće uništiti!

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *