• 580
 • 0

Studija sprovedena u žurnalu Nutitivnih Istraživanja (Nutrition Research) je otkrila da je spirulina korisna za dijabetičare. U ovoj studiji, istraživači sa Univerziteta Zapadna Britanija u Franscuskoj su otkrili hepatoprotektivna, antihiperglikemična i antidijabetička svojstva spirulune.

 
 • Istraživači su testirali efekte spiruline na pacovima sa dijabetesom.
   
 • Zbog fitonutrijenata koji se nalaze u spirulini, naučnici su predpostavili da bi ona mogla pomoći u tretiranju dijabetesa i komplikacija koje ova bilest sa sobom donosi.

   

 • Tokom 21-og dana, istraživači su jednu grupu pacova tretirali sa insulinom, dok su drugoj grupi pacova davali suplemente spiruline.

   

 • Oba rezultata su bila slična. Spirulina je izazvala veliko sniženje glukoze u krvi i povećanje nivoa glikogena.

   

 • Dodaci spiruline su takođe podstakli gubljenje težine i poboljšanje stanja jetre.

   

 • Takođe, spirulina je smanjila nivo LDL holesterola, ukupnog holesterola i triglicerida u krvi.

   

 • Pored toga, dodavanjem spiruline u ishranu podstaknute su antioksidativne aktivnosti kod jetre pacova.

   

 • Ovi rezultati ukazuju da dodavanjem spiruline u ishranu možemo smanjiti hiperglikemiju i oksidativni stres kod dijabetičara.

   

 • Dodavanjem spiruline u ishranu možemo pomoći u prevenciji ostalih zdravstvenih problema povezanih sa dijabetesom.
 
Referenca:
 
Gargouri M, Magne C, El Feki A. HYPERGLYCEMIA, OXIDATIVE STRESS, LIVER DAMAGE AND DYSFUNCTION IN ALLOXAN-INDUCED DIABETIC RAT ARE PREVENTED BY SPIRULINA SUPPLEMENTATION. Nutrition Research. November 2016; 36(11):1255-1268. DOI: 10.1016/j.nutres.2016.09.011
 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *