• 1
  • 0

Kao i biljke, ona sunčevu svetlost može pretvariti u energju. U velikoj meri zavisi od ATP-a i ostalih nutrijenata kao što su voda i zemljište. Za nju se veruje da je najstarija postojeća biljka na svetu. 

Zdravstvene prednosti spiruline

Razni istraživači već su testirali i identifikovali svaku njenu komponentu. Kroz fitohemijske analize, svaka komponenta već je potvrđena. Kako nauka razvija više načina za identifikovanje njenih kliničkih primena, za spirulinu se dokazalo da svoj najveći efekat ima na ljudsko zdravlje. Danas postoji mnogo zdravstvenih pitanja. Društvo je dostiglo vrhunac potrebe za više načina za otključavanje lečenja raznih raširenih bolesti kao što su infektivne bolesti, celularne bolesti, tropske bolesti itd. Lekovi su obezbeđeni na mnoge načine. Ali najkorisniji i najobilatiji način je preko biljne medicine. Spirulina je samo jedna od biljnih lekova koji su pokazali obećavajuće efekte na unapređenju zdravlja ljudi i donosi prednosti kao anti-oksidativni prah. Pored njenih brojnih izvora i lake dostupnosti, spirulina je ljudskom zdravlju koristila na razne načine:

1) Ima anti oksidativno svojstvo

Prednosti ovog anti oksidativnog praha odlično su pokazali svoje efekte. Anti oksidativno svojstvo štiti naše ćelije od bilo kakvog oštećenja. Oksidativna oštećenja nanose veliku štetu našim ćelijama. Ona menjaju ustrojstvo ćelija što utiče na njihovu prirodnu fiziologiju. Spirulina je neverovatan izvor anti-oksidanata. Ona sadrži fikocijanin. To je aktivna komponenta spiruline a takođe je odgovorna za njenu plavo-zelenu pigmentaciju. Fikocijanin je sredstvo za borbu protiv slobodnih radikala. On sprečava produkciju upalnih citokina.

2) Sadrži obilje nutrijenata

Ona je velik izvor mnogih esencijalnih nutrijenata koji su potrebni našem telu. Obezbeđuje vitamine kao što su tiamin, riboflavin, nikotinamid, piridoksin, folnu kiselinu, askorbinsku kiselinu, vitamin D, vitamin A i vitamin E. Takođe je izvor elektrolita kao što su kalijum, kalcijum i natrijum; a u manjim količinama i elemenata kao što su hrom, bakar, gvožđe, magnezijum, mangan, fosfor, selen i cink. Spirulina pruža većinu nutrijenata koji su potrebni da bi naše telo normalno funkcionisalo i za njegovu normalnu regulaciju. 

3) Poboljšava pamćenje

Istraživači su pokazali da spirulina ima sposobnost da izoštri pamćenje. Ona štiti mozak od oštećenja i degenerativnih bolesti. Stres i ostali faktori koji uobičajeno utiču na mozak umanjuju njegovu sposobnost pamćenja. U većini slučajeva uzrokuje emocionalnu stabilnost i promene u ponašanju.

Spirulina je odličan proizvođač omega-3 masti. Ona može zaštititi mozak od oksidativnog stresa koji u velikoj meri utiče na mozak. On ometa signal koji služi za razmenu informacija. Takođe utiče i na fiziologiju mozga.

Istraživači takođe smatraju da spirulina povećava količinu L-triptofana. L-triptofan je amino-kiselina koja je odgovorna za sintezu  moždanih hemikalija kao što su serotonin i melatonin. Ove moždane hemikalije odgovorne su za za promene u našem ponašanju.

Spirulina poboljšava sposobnost spoznaje, mentalno zdravlje i moždanu funkciju. Stimuliše moždane ćelije da aktivno rade. Ona takođe drži mozak u budnom stanju što mu pomaže da analizira informacije. Tako se zdrav mozak nalazi u uzajamnoj korelaciji sa zdravim telom.

4) Pomaže u borbi protiv kancera

Kancer je jedna od najsmrtonosnijih bolesti na svetu. Mnoga istraživanja vrše su upravo u vezi sa rakom. Studija je pokazala da spirulina pomaže u borbi protiv raka. Spirulina stimuliše telo da proizvodi anti-tela za borbu protiv ćelija kancera i komponente potrebne za borbu protiv infekcija.

Spirulina je bogata jedinjenjima koja se nazivaju tetrapiroli. To su snažni agenti koji ima anti toksično i anti proliferativno dejstvo. Stepen kancera zavisi od toga koliko su ćelije raka raširene po telu. On može biti ili benigni ili maligni. Jedan od načina da se borite protiv raka je da zaustavite širenje njegovih ćelija.

5) Snižava krvni pritisak

Spirulina se pokazala kao efikasna i u snižavanju krvnog pritiska. Fikocijanin, koji spirulini daje pigmentaciju, takođe je i anti hipertenzivni agent. Ovaj pigment popravlja endotelijalnu disfunkciju i dobro reguliše krvotok. Ovo takođe sprečava metabolički sindrom.

6) Smanjuje holesterol

Previše lošeg holesterola može uzrokovati srčani napad, hipertenziju i infarkt miokarda. Ljudi moraju količinu lošeg holesterola da svedu na minimum. Spirulina se pokazala kao efikasna u redukovanju količine hlesterola u telu.

Spirulina smanjuje LDL i trigliceride. Holesterol u krvi bi uvek trebalo da bude izbalansiran. Pored dobro izbalansirane ishrane, dodatak spiruline u ishrani može sprečiti zdravstvene probleme prouzrokovane ovim metabolitima.

7) Umanjuje alergijske reakcije

Njene komponente poboljšavaju imuni sistem. Imuni sistem štiti telo od bilo koje bolesti. Spirulina podiže imuni sistem tako što stimuliše anti tela i druge komponente imunog sistema kao što su citokini i CD4.

Ona umanjuje alergijske reakcije tako što reguliše krvne sudove. Kada su krvni sudovi regulisani, umanjuje se svaka štetna reakcija. Anti tela se bore protiv nepoznatih aktivnosti koja se dešavaju u telu. Stoga, zaštitite vaše telo.

8) Trebalo bi da se uvrsti u plan za detoks ishranu

Detoksikacija je jedan od najboljih načina da održite telo zdravim. Čišćenje tela će poboljšati njegov sistem. Svaka loša promena u telu može biti popravljena. Većina bolesti nastaju preko otrova koji se šire kroz različite organe u telu.

Spirulina sadrži veliku količinu hlorofila i zato smo je mi, pored ostalih sastojaka, ubacili u superhranu ANEMO + koja je osnova skoro svakog programa za detoksikaciju i lečenje. Ovaj pigment neophodan je za uklanjanje toksina iz tela i radi poboljšanja imunog sistema. Trovanje teškim metalima je rasprostranjeno. Spirulina se veže za teške metale, naročito za arsen i radioaktivne izotope stečene tokom radioaktivnog tretmana.

Zaključak:

Čuda biljne medicine, zajedno sa velikim napretkom u nauci, obećavajuća su u svetskoj borbi protiv svih poznatih bolesti. Istraživači bi trebalo da nastave da otkrivaju više i da formulišu različite ideje za svačije dobro. Spirulina je jedan od esencijalnih biljnih lekova koji bi trebalo da uključite u vašu detoks ishranu. Sa svojim fantastičnim prednostima, ne postoji šansa da vam ona nije potrebna.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *