• 543
  • 0

Osećaj da naš život ima značajnu svrhu može da smanji rizik od srčanih oboljenja i šloga i tako nam produži život, utvrdili su istraživači medicinskog centra Maunt Sinaj.

Istraživački tim je ponovo proučio 10 relevantnih proučavanja koja su obuhvatila više od 137000 ljudi, kako bi utvrdio uticaj osećaja da život ima smisla na procenat smrti i na rizik od srčanih oboljenja. Ta metaanaliza je utvrdila da osećaj smisla života štiti ljude od srčanih oboljenja i šloga, kao i da je veća verovatnoća da ljudi koji imaju slab osećaj smisla života obole od srčanih oboljenja ili umru od njih.
 

Prethodna istraživanja su povezivala “smisao” sa psihološkim zdravljem i blagostanjem. Međutim, ovo novo istraživanje ga je definisalo prilično drugačije – kao osećaj značaja i pravca i osećanje da je život vredan življenja. Ako smisao života definišemo na taj način, onda je jak osećaj smisla života povezan sa 19% manjim rizikom od srčanog napada, šloga, ili rizikom od potrebe za bajpasom ili ugradnjom stenta, utvrdili su istraživači medicinskih centara Maunt Sinaj.
 

“Ako nađete i dobro osmislite svoj osećaj svrhe življenja, to može da zaštiti vaše srce i spase vam život, Naše proučavanje je pokazalo da je povezanost između osećaja da život ima smisla i zaštite od smrti ili srčanog napada snažna. Kao deo svog ukupnog zdravlja, svako od nas treba da sebi postavi kritično pitanje: imam li osećaj da moj život ima smisla? Ako nemamo takav osećaj, potrebno je da se potrudimo da postignemo neki značajan cilj, ili da nađemo sebi cilj, kako bismo zaštitili svoje zdravlje u celini”, izjavio je vođa istraživanja dr Rendi Koen, preventivni kardiolog.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *