• 810
  • 0

 DEJSTVA MINERALA

 
Informacije koje slede mogu vam biti od neprocenjivog značaja ako želite da povećate ili smanjite količinu određenog minerala u svom telu. Na sledećoj listi videćete kako minerali reaguju međusobno, tj. da li se pomažu ili su nekompatibilni.
 
Neorganski minerali, koji se uglavnom koriste kao dodaci u ishrani tj. suplementi, se jako slabo apsorbuju te su zato doze dosta veće od preporučenih dnevnih doza. Pored toga, neorganski minerali su štetni po zdravlje i nikako ih netrebate unositi u telo zasebno. Najbolje je koristiti biljne namirnice koje sadrže savršen balans nutritivnih sastojaka. Ovako ćete sprečiti da dođe do nedostatka određenih minerala u telu. Zapamtite, nemojte nikako koristiti dodatke minerala u ishrani!
 
Recimo, višak molibdena u telu povećava apsorpciju po zdravlje opasnog minerala – bakra, što se može utvrditi analizom dlake. To je veoma bitna informacija ako vam je potrebno da smanjite količinu nekog minerala u telu. Na primer, na donjoj listi ćete videti da malo povećana količina selena i cinka u telu pomaže da se odstrani po zdravlje opasno olovo iz tela. Ali naravno, ne treba ni njih imati u prevelikim količinama.
 
Objašnjenje:


1 = povećava asporpciju i iskorišćavanje… 
2 = smanjuje apsorpciju i iskorišavanje…
3 = apsorpcija i iskorišćavanje su smanjeni usled…
 
Primer: Molibden (Mo je hemijska oznaka) 1) povećava apsorpciju i iskorišćavanje bakra i sumpora, 2) smanjuje apsorpciju i iskorišćavaje fosfora, a 3) njegovu apsorpciju i iskorišćavanje smanjuje azot. 
 

LISTA 27 MINERALA

 
Aluminijum (Al): 1 P; 2 F
Arsen (As): 1 Co; 2 Se
Berilijum (Be): 2 Mg
Kadmijum (Cd): 2 Cu
Kalcijum (Ca): 1 Fe, Mg, P; 2 Cu, F, Li, Mn, Zn; 3 Cr, Pb, S
Hlor (Cl): 1 (interakcije sa drugim mineralima još uvek nisu istražene)
Hrom (Cr): 2 Ca
Kobalt (Co): 1 As, F; 2 Fe, I
Bakar (Cu): 1 Fe, Mo, Zn; 2 P; 3 Ag, Ca, Cd, Mn, S
Fluor (F): 2 Mg; 3) Al, Ca
Jod (I): 1 As, Co
Gvožđe (Fe): 1 Ca, Cu, K, Mn, P; 3 Co, Mg, Pb, Zn
Olovo (Pb): 2 Ca, Fe, K; 3 Se, Zn
Litijum (Li): 2 Na; 3 Ca
Magnezijum (Mg): 1 Ca, K, P; 2 Fe; 3 Mn
Mangan (Mn): 1 Cu, Fe, K, P; 2 Mg; 3 Ca
Živa (Hg): (interakcije sa drugim mineralima još uvek nisu istražene)
Molibden (Mo): 1 Cu, S; 2 P; 3 N
Nikl (Ni): (interakcije sa drugim mineralima još uvek nisu istražene)
Azot (N): 2 Mo
Fosfor (P): 1 Al, be, Ca, Fe, Mg, Mn, Zn; 2 Na; 3 Cu, Mo
Kalijum (K): 1 Fe, Mg, Mn, Na; 3 Pb
Selen (Se): 2 Cd, Pb; 3 As,S
Srebro (Ag): 2 Cu
Sumpor (S): 1 Mo,; 2 Ca, Cu, Se; 3 Zn
Cink (Zn): 1 CU, P; 2 Cd, Fe, Pb, S; 3 Ca
 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *