• 451
  • 0

Jedno istraživanje je utvrdilo da su oni koji su se hranili zagađenom ribom iz velikih jezera imali reproduktivne komplikacije. Tu su spadale promene veličine pri rođenju, promene trajanja trudnoće,promene neonatalnog zdravstvenog statusa i efekti koji su se nastavili tokom ranog detinjstva. Zbog tih rizika neki su predlagali da ne treba dojiti odojčad zbog rizika od raka. Iako to možda naizgled ima smisla u našem svetu zagađenom toksinima, bolja mogućnost može da bude izbegavanje glavnih izvora tih toksina.

Druga istraživanja ukazuju da hranjenje preko flašice može da ima štetne kasnije efekte. Postoje dokazi da dojenje samo po sebi umanjuje rizik od raka dojke. Istraživanje iz 1994. godine je utvrdilo da su ćerke koje su njihove majke dojile imale 25% manje slučajeva raka dojke.


Pesticidi su veoma značajno pitanje. Širom
sveta postoji više od 900 različitih aktivnih pesticida u obliku oko 40.000 različitih hemijskih jedinjenja. U SAD se koristi oko 600 sastojaka pesticida, u količini od oko 400-500 miliona kilograma godišnje.

Haf (Huff) i Hejzman (Haseman) su pregledali oko 200 istraživanja na glodarima; zaključili su da “postoje značajni dokazi da izlaganje određenim pesticidima može da proizvede stvarne kancerogene opasnosti kod ljudi”.


Kako se ribe izlažu pesticidima?

Jedan veliki uzrok predstavljaju poljoprivredne otpadne vode. Kada farmer poprska svoja polja, deo hemikalija će biti spran u obližnje potoke i veće tokove, i na kraju reke i okeane. Kanalizaciona voda, neodgovarajući septički sistemi, otpad sa brodova i otrovne otpadne vode sa gradskih ulica su takođe doprinele zagađenju voda.


Ako je plivanje u vodi štetno za ljude, ironija
je da ljudi i dalje pecaju u tim oblastima.
Bolesti kao što su gastroenteritis, dizenterija, hepatitis i druge, mogu da se dobiju plivanjem u zagađenoj vodi.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *